امروز شنبه 1401/11/15
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

مسابقه

مسابقه کتاب «آیینه تمام نما» - تمدید مهلت لیست برندگان
ویدئو را به طور کامل مشاهده کنید و سپس به پرسشنامه پاسخ دهید.
(مهلت ارسال پاسخ تا ساعت 14 شنبه 15 بهمن 1401)

منشورات پژوهشکده

میراث استاد

مسیر انقلاب ما با مسیر عالم مدرن یکی نیست؛
این می خواهد دنیا را دینی کند در صورتی که آن می خواهد دین را دنیوی کند؛
این ملکوتی و قدسی به عالم نگاه می کند و آن دیگری نگاه سکولاریستی دارد؛
این می خواهد ملکوتیان و قدسیان و انبیاء و اولیاء در دنیا راه را نشان دهند اما آن می خواهد همه این ها را کنار بگذارد.
منبع: کتاب تحول علوم انسانی
من چیزی مهمتر از این مطلب نداشتم که به شما بگویم:
حیات، این نیست که امروز داریم و این ها مشکلاتی نیست که با آن دست به گریبان هستیم. رنج این نیست که امروز می کشیم و تلخی، این نیست که امروز می چشیم. دشواری این نیست که ما می بینیم ... اگر تلخی است، تلخی پس از مرگ است و اگر رنجی هست، رنج آنجاست و اگر لذتی هم انسان بچشد، لذت این جهانی، لذت نیست؛ بلکه لذت آنجاست. چرا هنگامی که چاره از دست رفت، انسان متوجه مسئله شود؟ مسئله ای به این مهمی را چرا هنگامی بفهمیم که نتوانیم حل کنیم؟!
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳
ایمان رسمی که برای حرکت از ظلمت به نور لازم است با ایمان اسمی تفاوت دارد؛
با ولایت تحقق می یابد و ولایت، با علوم انسانی - اسلامی است.
البته وقتی علوم انسانی - اسلامی و اقتصاد اسلامی استخراج گردد و قوانین اسلامی بر مبنای آن وضع شود، قوه مجریه باید بر همان اساس عمل کند، که تا آن مرحله راهی دراز در پیش است.
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳
الان جنگ در مراکز علمی واقع می شود؛
و خطرش همینجاست یعنی مراکزی که محل نشر و ترویج علوم انسانی غرب است ... ما در عصری هستیم که آمریکا، اروپا و کلا غرب می گویند: خود خلق باید ببیند چه کار کنند ... مراجع تقلید ما نماز، روزه، حج و جهاد را می نویسند ولی آنان اقتصاد و علوم تربیتی و سیاست و مدیریت و .. را تنظیم می کنند.
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳

صوت

ویدئو

تصاویر

آثار استاد

بیشتر
کتاب

تفکر

  • سال نشر: ۱۳۹۷
  • قطع: رقعی
  • تعداد صفحه: ۹۶
  • شابک: 978-600-441-139-4
  • ناشر: دفتر نشر معارف
معرفی کتاب

دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سندی است که در نخستین افق خود، آینده کشور را در ۵۰ سال آینده ترسیم می‌کند. اگرچه الگو، سند واحد، منسجم و یکپارچه‌ای است اما در کلی‌ترین تقسیم می‌توان آن را ترکیبی از سه نظام سیاست، فرهنگ و اقتصاد تقسیم دانست که از الگوهای پیشرفت سیاسی، پیشرفت فرهنگی و پیشرفت اقتصادی تشکیل شده است.

وی به تبیین الگوی پیشرفت سیاسی پرداخت و گفت: پیشرفت سیاسی دارای اصولی است که توجه به آنها و رعایت آنها برای پیشرفت کشور الزامی است. این اصول، در واقع، چهارچوب اصلی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و همان‌طور که در متن سند دیده می‌شود به خوبی مورد توجه واقع شده‌اند. البته باید در نظر داشت که الگوی پیشرفت سیاسی، الگویی در حال تکامل است پس اصول زیر در مسیر زمان، شاخه خواهد زد و حسب ضرورت‌های زمان، گسترش خواهد یافت.

‌دانشیار ‌جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز سپس به تشریح اصول پنج گانه حاکم بر الگوی پیشرفت سیاسی پرداخت و گفت: حفظ انگیزۀ الهی مردم برای حضور در صحنه‌های سیاسی اولین اصل الگوی پیشرفت سیاسی است. در افق الگو شاهدیم که مردم حافظ ارزش‌های اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند و به صورت آزادانه و به دور از تهدید ثروت و قدرت در انتخابات شرکت می‌کنند و سرنوشت خود و کشور خود را رقم می‌زنند.

زاهد حفظ وحدت همۀ نیرو‌ها حول محور ولایت فقیه را دومین اصل الگوی پیشرفت سیاسی برشمرد و افزود: یکی از رموز پیروزی و پیشرفت ۴۳ساله نظام جمهوری اسلامی، وحدت و یکپارچگی مردم است. این نیاز با تجمع همۀ نیرو‌ها، حول یک محور تجلی می‌یابد. نقطۀ مشترک همۀ مرام‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، مکتب منور اسلام است. در همه این مرام‌ها، توجه به وحدت فرماندهی در فقیه اعلم، اعدل، مدیر، مدبر و شجاع که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است مشاهده شدنی است.

وی حفظ استقلال سیاسی و گسترش آن به فرهنگ و اقتصاد را سومین اصل الگوی پیشرفت سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: این امر نیز در همۀ گروه‌های طرفدار انقلاب اسلامی پذیرفته شده است به طوری که اکثر جامعه فعال سیاسی معتقد به انقلاب اسلامی، به بلوغ طرد رفتار‌های حزبی تقلیدی از احزاب جوامع لیبرال و یا سوسیال دموکرات رسیده‌اند.

‌دانشیار ‌جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز ایجاد تشکل‌های حزبی با توجه به اصول فوق برای تربیت نیروی انسانی سیاسی برای ادارۀ نظام اسلامی را چهارمین اصل الگوی پیشرفت سیاسی برشمرد و افزود: همۀ تشکل‌های حزبی و شبه‌حزبی ایجاد شده در نظام جمهوری اسلامی برای حفظ انگیزه الهی، وحدت و استقلال کشور تلاش می‌کنند و نیروهای خود را برای آن، تحریض می‌کنند. میزان طرفداران این گروه‌ها نیز در حدی است که پایبندی خود به اصول کلی نظام را نشان داده‌اند.

زاهد توجه عمیق و گسترده به افکار عمومیِ ریشه‌های اصلی جامعه را پنجمین و آخرین اصل الگوی پیشرفت سیاسی دانست و اظهار کرد: همه مسؤولان سیاسی کشور به تجربه دریافته‌اند که نیروی اصلی سیاسی در کشور مردم هستند. از این رو، همه برای تحقق منویات مردمی حرکت می‌کنند. نیروهای سیاسی کشور علاوه بر بهره‌برداری از این نیروی عظیم، برای افزایش بصیرت عمومی هم از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. این امر به خصوص توسط رهبر جامعه، مدام در حال اجرا است.

 

دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سندی است که در نخستین افق خود، آینده کشور را در ۵۰ سال آینده ترسیم می‌کند. اگرچه الگو، سند واحد، منسجم و یکپارچه‌ای است اما در کلی‌ترین تقسیم می‌توان آن را ترکیبی از سه نظام سیاست، فرهنگ و اقتصاد تقسیم دانست که از الگوهای پیشرفت سیاسی، پیشرفت فرهنگی و پیشرفت اقتصادی تشکیل شده است.

وی به تبیین الگوی پیشرفت سیاسی پرداخت و گفت: پیشرفت سیاسی دارای اصولی است که توجه به آنها و رعایت آنها برای پیشرفت کشور الزامی است. این اصول، در واقع، چهارچوب اصلی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی در جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد و همان‌طور که در متن سند دیده می‌شود به خوبی مورد توجه واقع شده‌اند. البته باید در نظر داشت که الگوی پیشرفت سیاسی، الگویی در حال تکامل است پس اصول زیر در مسیر زمان، شاخه خواهد زد و حسب ضرورت‌های زمان، گسترش خواهد یافت.

‌دانشیار ‌جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز سپس به تشریح اصول پنج گانه حاکم بر الگوی پیشرفت سیاسی پرداخت و گفت: حفظ انگیزۀ الهی مردم برای حضور در صحنه‌های سیاسی اولین اصل الگوی پیشرفت سیاسی است. در افق الگو شاهدیم که مردم حافظ ارزش‌های اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند و به صورت آزادانه و به دور از تهدید ثروت و قدرت در انتخابات شرکت می‌کنند و سرنوشت خود و کشور خود را رقم می‌زنند.

زاهد حفظ وحدت همۀ نیرو‌ها حول محور ولایت فقیه را دومین اصل الگوی پیشرفت سیاسی برشمرد و افزود: یکی از رموز پیروزی و پیشرفت ۴۳ساله نظام جمهوری اسلامی، وحدت و یکپارچگی مردم است. این نیاز با تجمع همۀ نیرو‌ها، حول یک محور تجلی می‌یابد. نقطۀ مشترک همۀ مرام‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی، مکتب منور اسلام است. در همه این مرام‌ها، توجه به وحدت فرماندهی در فقیه اعلم، اعدل، مدیر، مدبر و شجاع که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است مشاهده شدنی است.

وی حفظ استقلال سیاسی و گسترش آن به فرهنگ و اقتصاد را سومین اصل الگوی پیشرفت سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: این امر نیز در همۀ گروه‌های طرفدار انقلاب اسلامی پذیرفته شده است به طوری که اکثر جامعه فعال سیاسی معتقد به انقلاب اسلامی، به بلوغ طرد رفتار‌های حزبی تقلیدی از احزاب جوامع لیبرال و یا سوسیال دموکرات رسیده‌اند.

‌دانشیار ‌جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز ایجاد تشکل‌های حزبی با توجه به اصول فوق برای تربیت نیروی انسانی سیاسی برای ادارۀ نظام اسلامی را چهارمین اصل الگوی پیشرفت سیاسی برشمرد و افزود: همۀ تشکل‌های حزبی و شبه‌حزبی ایجاد شده در نظام جمهوری اسلامی برای حفظ انگیزه الهی، وحدت و استقلال کشور تلاش می‌کنند و نیروهای خود را برای آن، تحریض می‌کنند. میزان طرفداران این گروه‌ها نیز در حدی است که پایبندی خود به اصول کلی نظام را نشان داده‌اند.

زاهد توجه عمیق و گسترده به افکار عمومیِ ریشه‌های اصلی جامعه را پنجمین و آخرین اصل الگوی پیشرفت سیاسی دانست و اظهار کرد: همه مسؤولان سیاسی کشور به تجربه دریافته‌اند که نیروی اصلی سیاسی در کشور مردم هستند. از این رو، همه برای تحقق منویات مردمی حرکت می‌کنند. نیروهای سیاسی کشور علاوه بر بهره‌برداری از این نیروی عظیم، برای افزایش بصیرت عمومی هم از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. این امر به خصوص توسط رهبر جامعه، مدام در حال اجرا است.

 

نظر شما

captcha