امروز سه شنبه 1401/11/18
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

مسابقه

مسابقه کتاب «آیینه تمام نما» - تمدید مهلت لیست برندگان
ویدئو را به طور کامل مشاهده کنید و سپس به پرسشنامه پاسخ دهید.
(مهلت ارسال پاسخ تا ساعت 08 سه شنبه 18 بهمن 1401)

منشورات پژوهشکده

میراث استاد

مسیر انقلاب ما با مسیر عالم مدرن یکی نیست؛
این می خواهد دنیا را دینی کند در صورتی که آن می خواهد دین را دنیوی کند؛
این ملکوتی و قدسی به عالم نگاه می کند و آن دیگری نگاه سکولاریستی دارد؛
این می خواهد ملکوتیان و قدسیان و انبیاء و اولیاء در دنیا راه را نشان دهند اما آن می خواهد همه این ها را کنار بگذارد.
منبع: کتاب تحول علوم انسانی
من چیزی مهمتر از این مطلب نداشتم که به شما بگویم:
حیات، این نیست که امروز داریم و این ها مشکلاتی نیست که با آن دست به گریبان هستیم. رنج این نیست که امروز می کشیم و تلخی، این نیست که امروز می چشیم. دشواری این نیست که ما می بینیم ... اگر تلخی است، تلخی پس از مرگ است و اگر رنجی هست، رنج آنجاست و اگر لذتی هم انسان بچشد، لذت این جهانی، لذت نیست؛ بلکه لذت آنجاست. چرا هنگامی که چاره از دست رفت، انسان متوجه مسئله شود؟ مسئله ای به این مهمی را چرا هنگامی بفهمیم که نتوانیم حل کنیم؟!
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳
ایمان رسمی که برای حرکت از ظلمت به نور لازم است با ایمان اسمی تفاوت دارد؛
با ولایت تحقق می یابد و ولایت، با علوم انسانی - اسلامی است.
البته وقتی علوم انسانی - اسلامی و اقتصاد اسلامی استخراج گردد و قوانین اسلامی بر مبنای آن وضع شود، قوه مجریه باید بر همان اساس عمل کند، که تا آن مرحله راهی دراز در پیش است.
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳
الان جنگ در مراکز علمی واقع می شود؛
و خطرش همینجاست یعنی مراکزی که محل نشر و ترویج علوم انسانی غرب است ... ما در عصری هستیم که آمریکا، اروپا و کلا غرب می گویند: خود خلق باید ببیند چه کار کنند ... مراجع تقلید ما نماز، روزه، حج و جهاد را می نویسند ولی آنان اقتصاد و علوم تربیتی و سیاست و مدیریت و .. را تنظیم می کنند.
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳

صوت

ویدئو

تصاویر

آثار استاد

بیشتر
کتاب

تفکر

  • سال نشر: ۱۳۹۷
  • قطع: رقعی
  • تعداد صفحه: ۹۶
  • شابک: 978-600-441-139-4
  • ناشر: دفتر نشر معارف
معرفی کتاب

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه و رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در یادداشتی به بررسی رابطه فقه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

دانش فقه، ظرفیت‌ها و الزامات متعددی دارد که در تدوین الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت از آنها بهره‌برداری و به آنها توجه شده است. مهم‌ترین ظرفیت‌ها و الزامات یادشده به شرح زیر است:

الف- لزوم توجه به اصالت اسناد فقهی در پیشرفت اسلامی

در سند الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت، از نگاه نامتوازنِ برخی فقهای امامیه به اسناد چهارگانه، احتراز شده و اسناد چهارگانه به گونه‌ای مهندسی شده است که در هندسه چینش آنها، عقل، منزلت واقعی خود را دارد؛ چراکه پیشرفت واقعی اسلامی‌ایرانی، بدون رساندن عقل به منزلت شایسته خود نامیسر است.

ب- مقاصد شریعت و پیشرفت اسلامی

در الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت از توان دانش فقه برای توجه به مقاصد شریعت بهره‌برداری شده است.

توجه به مقاصد شریعت در دانش فقه روشن می‌کند که باید به چه شکلی عمل نمود تا هم در بازار فقاهت مورد قبول افتد و هم موجب پویش فقه شود. در عین حال، بر این امر نیز پافشاری می‌کند که دانش فقه از کدام گونه‌های مقاصدگرایی پرهیز نماید تا از گوهر جواهری خود فاصله نگیرد.

ج- فقه المصالح و پیشرفت اسلامی

فقهای امامیه بدون اینکه در دام استصلاح اهل تسنن بلغزند همواره در استنباط و اجرای احکام شرعی به مصالحی پیشینی و پسینیِ احکام شرعی توجه کرده‌اند؛ و بدین ترتیب، از فقیهان درخواست می‌شود تا ضمن پرهیز جدی از آفات و خطرات مصلحت‌گرایی در فقه بکوشند در مقام استنباط و اجرا، نگاه موشکافانه و شایسته و بایسته به مصلحت را فدای احتیاط‌گرایی فقیهانه نکنند؛ تا از این طریق، نه الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت از خدمات دانش فقه محروم شود و نه دانش فقه از ادای وظایف اجتماعی و سیاسی خود -که یکی از آنها، همراهی همدلانه با این الگو برای روشن کردن راه آن در مقام طراحی و اجرا است- دور بماند.

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه و رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در یادداشتی به بررسی رابطه فقه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

دانش فقه، ظرفیت‌ها و الزامات متعددی دارد که در تدوین الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت از آنها بهره‌برداری و به آنها توجه شده است. مهم‌ترین ظرفیت‌ها و الزامات یادشده به شرح زیر است:

الف- لزوم توجه به اصالت اسناد فقهی در پیشرفت اسلامی

در سند الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت، از نگاه نامتوازنِ برخی فقهای امامیه به اسناد چهارگانه، احتراز شده و اسناد چهارگانه به گونه‌ای مهندسی شده است که در هندسه چینش آنها، عقل، منزلت واقعی خود را دارد؛ چراکه پیشرفت واقعی اسلامی‌ایرانی، بدون رساندن عقل به منزلت شایسته خود نامیسر است.

ب- مقاصد شریعت و پیشرفت اسلامی

در الگوی اسلامی‌ – ایرانی پیشرفت از توان دانش فقه برای توجه به مقاصد شریعت بهره‌برداری شده است.

توجه به مقاصد شریعت در دانش فقه روشن می‌کند که باید به چه شکلی عمل نمود تا هم در بازار فقاهت مورد قبول افتد و هم موجب پویش فقه شود. در عین حال، بر این امر نیز پافشاری می‌کند که دانش فقه از کدام گونه‌های مقاصدگرایی پرهیز نماید تا از گوهر جواهری خود فاصله نگیرد.

ج- فقه المصالح و پیشرفت اسلامی

فقهای امامیه بدون اینکه در دام استصلاح اهل تسنن بلغزند همواره در استنباط و اجرای احکام شرعی به مصالحی پیشینی و پسینیِ احکام شرعی توجه کرده‌اند؛ و بدین ترتیب، از فقیهان درخواست می‌شود تا ضمن پرهیز جدی از آفات و خطرات مصلحت‌گرایی در فقه بکوشند در مقام استنباط و اجرا، نگاه موشکافانه و شایسته و بایسته به مصلحت را فدای احتیاط‌گرایی فقیهانه نکنند؛ تا از این طریق، نه الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت از خدمات دانش فقه محروم شود و نه دانش فقه از ادای وظایف اجتماعی و سیاسی خود -که یکی از آنها، همراهی همدلانه با این الگو برای روشن کردن راه آن در مقام طراحی و اجرا است- دور بماند.

نظر شما

captcha