امروز جمعه 1402/09/17
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

منشورات پژوهشکده

میراث استاد

مسیر انقلاب ما با مسیر عالم مدرن یکی نیست؛
این می خواهد دنیا را دینی کند در صورتی که آن می خواهد دین را دنیوی کند؛
این ملکوتی و قدسی به عالم نگاه می کند و آن دیگری نگاه سکولاریستی دارد؛
این می خواهد ملکوتیان و قدسیان و انبیاء و اولیاء در دنیا راه را نشان دهند اما آن می خواهد همه این ها را کنار بگذارد.
منبع: کتاب تحول علوم انسانی
من چیزی مهمتر از این مطلب نداشتم که به شما بگویم:
حیات، این نیست که امروز داریم و این ها مشکلاتی نیست که با آن دست به گریبان هستیم. رنج این نیست که امروز می کشیم و تلخی، این نیست که امروز می چشیم. دشواری این نیست که ما می بینیم ... اگر تلخی است، تلخی پس از مرگ است و اگر رنجی هست، رنج آنجاست و اگر لذتی هم انسان بچشد، لذت این جهانی، لذت نیست؛ بلکه لذت آنجاست. چرا هنگامی که چاره از دست رفت، انسان متوجه مسئله شود؟ مسئله ای به این مهمی را چرا هنگامی بفهمیم که نتوانیم حل کنیم؟!
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳
ایمان رسمی که برای حرکت از ظلمت به نور لازم است با ایمان اسمی تفاوت دارد؛
با ولایت تحقق می یابد و ولایت، با علوم انسانی - اسلامی است.
البته وقتی علوم انسانی - اسلامی و اقتصاد اسلامی استخراج گردد و قوانین اسلامی بر مبنای آن وضع شود، قوه مجریه باید بر همان اساس عمل کند، که تا آن مرحله راهی دراز در پیش است.
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳
الان جنگ در مراکز علمی واقع می شود؛
و خطرش همینجاست یعنی مراکزی که محل نشر و ترویج علوم انسانی غرب است ... ما در عصری هستیم که آمریکا، اروپا و کلا غرب می گویند: خود خلق باید ببیند چه کار کنند ... مراجع تقلید ما نماز، روزه، حج و جهاد را می نویسند ولی آنان اقتصاد و علوم تربیتی و سیاست و مدیریت و .. را تنظیم می کنند.
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳

صوت

ویدئو

تصاویر

آثار استاد

بیشتر
کتاب

تفکر

  • سال نشر: ۱۳۹۷
  • قطع: رقعی
  • تعداد صفحه: ۹۶
  • شابک: 978-600-441-139-4
  • ناشر: دفتر نشر معارف
معرفی کتاب

کتاب «تربیت دینی در دوره دبستان و دبیرستان» اثر دکتر محمود نوذری دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و از مجموعه سرفصلهای درسی دانشگاه فرهنگیان به زودی منتشر می شود.

محتوای کتاب پاسخی است به این پرسش که: معلمان و مدرسه چگونه می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت‌های یاددهی ـ یادگیری موجود در مدرسه، به طراحی محیط تربیتی بپردازند که ‌لحظه‌های حضور دانش‌آموز در مدرسه، به لحظه‌های یادگیری ایمان در مرتبه قابل تحقق آن در دوره دبستان و دبیرستان تبدیل شود.

پاسخ پرسش فوق در این کتاب در قالب یک نظریه تربیت دینی و مشتمل بر دو بخش اساسی، آمده است؛ در بخش اول کتاب، مبانی انسان‌شناختی، روانشناختی و تدین‌شناختی مورد نیاز برای سامان‌دهی یک نظریه تربیت دینی در قالب سه فصل ارائه شده است.

بخش دوم کتاب به ارائه دو الگوی تربیتی برای دوره دبستان (۷ـ۱۲ سالگی) و دبیرستان (۱۲ـ۱۸سالگی) مبتنی بر مبانی مذکور اختصاص یافته است؛ در تدوین هر الگو ابتدا مرتبه قابل تحقق از حیات طیبه مشخص و در راستای تحقق آن، اصول تدوین محتوا، روش‌های تربیتی، نقش و صلاحیت معلمی و شیوه ارزشیابی بیان می‌شود.

کتاب «تربیت دینی در دوره دبستان و دبیرستان» اثر دکتر محمود نوذری دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و از مجموعه سرفصلهای درسی دانشگاه فرهنگیان به زودی منتشر می شود.

محتوای کتاب پاسخی است به این پرسش که: معلمان و مدرسه چگونه می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت‌های یاددهی ـ یادگیری موجود در مدرسه، به طراحی محیط تربیتی بپردازند که ‌لحظه‌های حضور دانش‌آموز در مدرسه، به لحظه‌های یادگیری ایمان در مرتبه قابل تحقق آن در دوره دبستان و دبیرستان تبدیل شود.

پاسخ پرسش فوق در این کتاب در قالب یک نظریه تربیت دینی و مشتمل بر دو بخش اساسی، آمده است؛ در بخش اول کتاب، مبانی انسان‌شناختی، روانشناختی و تدین‌شناختی مورد نیاز برای سامان‌دهی یک نظریه تربیت دینی در قالب سه فصل ارائه شده است.

بخش دوم کتاب به ارائه دو الگوی تربیتی برای دوره دبستان (۷ـ۱۲ سالگی) و دبیرستان (۱۲ـ۱۸سالگی) مبتنی بر مبانی مذکور اختصاص یافته است؛ در تدوین هر الگو ابتدا مرتبه قابل تحقق از حیات طیبه مشخص و در راستای تحقق آن، اصول تدوین محتوا، روش‌های تربیتی، نقش و صلاحیت معلمی و شیوه ارزشیابی بیان می‌شود.

نظر شما

captcha