امروز شنبه 1402/01/05
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

مسابقه

مسابقه کتاب «آیینه تمام نما» - تمدید مهلت لیست برندگان
ویدئو را به طور کامل مشاهده کنید و سپس به پرسشنامه پاسخ دهید.
(مهلت ارسال پاسخ تا ساعت 05 شنبه 05 فروردين 1402)

منشورات پژوهشکده

میراث استاد

مسیر انقلاب ما با مسیر عالم مدرن یکی نیست؛
این می خواهد دنیا را دینی کند در صورتی که آن می خواهد دین را دنیوی کند؛
این ملکوتی و قدسی به عالم نگاه می کند و آن دیگری نگاه سکولاریستی دارد؛
این می خواهد ملکوتیان و قدسیان و انبیاء و اولیاء در دنیا راه را نشان دهند اما آن می خواهد همه این ها را کنار بگذارد.
منبع: کتاب تحول علوم انسانی
من چیزی مهمتر از این مطلب نداشتم که به شما بگویم:
حیات، این نیست که امروز داریم و این ها مشکلاتی نیست که با آن دست به گریبان هستیم. رنج این نیست که امروز می کشیم و تلخی، این نیست که امروز می چشیم. دشواری این نیست که ما می بینیم ... اگر تلخی است، تلخی پس از مرگ است و اگر رنجی هست، رنج آنجاست و اگر لذتی هم انسان بچشد، لذت این جهانی، لذت نیست؛ بلکه لذت آنجاست. چرا هنگامی که چاره از دست رفت، انسان متوجه مسئله شود؟ مسئله ای به این مهمی را چرا هنگامی بفهمیم که نتوانیم حل کنیم؟!
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳
ایمان رسمی که برای حرکت از ظلمت به نور لازم است با ایمان اسمی تفاوت دارد؛
با ولایت تحقق می یابد و ولایت، با علوم انسانی - اسلامی است.
البته وقتی علوم انسانی - اسلامی و اقتصاد اسلامی استخراج گردد و قوانین اسلامی بر مبنای آن وضع شود، قوه مجریه باید بر همان اساس عمل کند، که تا آن مرحله راهی دراز در پیش است.
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳
الان جنگ در مراکز علمی واقع می شود؛
و خطرش همینجاست یعنی مراکزی که محل نشر و ترویج علوم انسانی غرب است ... ما در عصری هستیم که آمریکا، اروپا و کلا غرب می گویند: خود خلق باید ببیند چه کار کنند ... مراجع تقلید ما نماز، روزه، حج و جهاد را می نویسند ولی آنان اقتصاد و علوم تربیتی و سیاست و مدیریت و .. را تنظیم می کنند.
دوماهنامه تربیتی اخلاقی خلق، شماره ۶۲ و ۶۳

صوت

ویدئو

تصاویر

آثار استاد

بیشتر
کتاب

تفکر

  • سال نشر: ۱۳۹۷
  • قطع: رقعی
  • تعداد صفحه: ۹۶
  • شابک: 978-600-441-139-4
  • ناشر: دفتر نشر معارف
معرفی کتاب
از عنوان روی جلد کتاب و با موضوع پژوهش که عبارت است از «هماهنگی علم و دین از منظر کتاب، سنت و عقل»، که در حقیقت به دنبال معرفی کارکردهای مشترک علم و دین، و تعاملات علم و دین است، چنین استنباط می‌شود، که راقم این سطور از مخالفان جدی و سرسخت ادعای جدایی علم و دین و مخالف مقوله تعارض و جدال بین علم و دین است و بر خلاف آنچه اشاعه شده، واقعه رنسانس را جنگی بین علم و دین نمی‌داند.

بلکه براین باور است که آنچه منجر به تقابل برخی از دانشمندان اروپایی با برخی از اصحاب کلیسا شده، افراط گرایی اصحاب کلیسا و اشتهار آنها به خرافه‌گرایی و علم ستیزی علنی آنها بوده است. بدین ترتیب که اصحاب کلیسا مشتی خرافه و مطالب خارج از دین و مغایر با گفتمان دینی (حتی دین تحریف شده مسیحیت) را به نام اصل و متن و احکام دین به مردم اروپا ارائه می‌دادند، و برای حفظ موقعیت و صیانت از کرسی قدرت خود، با دستاوردهای علمی مقابله می‌کردند. بنابراین آنچه کلیسا در دست گرفته بود دین نبود. چرا که زبان دین و زبان علم زبان فطرت انسان است.

البته ظرافت‌های واقعه رنسانس برای خیلی از اصحاب علم قابل فهم و درک نبوده است و آنها همانطوری که شایعه شده، این واقعه را به علم و دین باور کرده که منجر به شکست دین شده است و صنعتی و علمی اروپا بعد از واقعه رنسانس را نیز، ناشی از عدم دخالت دین در عرصه اجتماع می‌دانند.

برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسی در کتاب علم و دین در جامعه آورده است: «بین علم و دین همواره برخوردی پایان‌ناپذیر وجود داشته است. برخوردی که جز در چند سال گذشته، به پیروزی علم انجامیده است. در نتیجه آنچه بعد از واقعه رنسانس رخ داده است، که به دوران طلایی و تجدید حیات و تولد جدید علم معروف شده، موجب دامن زدن به اختلافات قبلی و تبدیل آن اختلافات، به منازعات جدی میان علم و دین شده است؛ افراطی گری برخی از ارباب علم و مبتلا شدن جامعه علمی اروپا به بیماری علم زندگی سیانتیسم (Scientism) اعتقاد به اصالت دانش تجربی بوده منجر به مقابله با پدیده خداباوری و سرکوب زندگی دین مدارانه شد.

با این توضیحات کوتاه و مختصر، برای اهل فن و صاحبان خرد و اندیشه معلوم و مشخص است که، انگیزه اصلی مؤلف در تألیف کتاب حاضر، اعتراض به الگوگیری غلط و تقلید کورکورانه و غیر منطقی برخی از دانشمندان مسلمان از افراط گرایی و عملکرد برخی از دانشمندان غربی خداناباور و دین ستیز پس از واقعه رنسانس از جمله قرن بیستم و بیست و یکم است. یا به تعبیری این کتاب نقدی بر رویکرد برخی از مدعیان روشنفکری در حوزه دین و علم است، که ادعای روشنفکری دینی دارند، ولی شدت تقليد و غرب‌زدگی آنها موجب شده که از حیث نگاه خدا باورانه و معرفت‌شناسانه هستی شناسان به مقوله علم و دین، حتی از خیلی از دانشمندان غربی عقب افتاده‌تر هستند.

در این کتاب که با رویکرد و از نگاه گفتمان مجدد نو اندیش به مفهوم علم و دین و رابطه علم و دین پرداخته، قرار است به دو نوع گفتمان با سه نوع تفکری که به طریقی در تقابل با گفتمان مجدد نو اندیش عمل می‌کنند، و اصحاب آنها در زمینه دین پژوهشی و معرفت شناسی دینی و هستی شناسی و انسان شناسی و گاهأ فلسفه علم و فلسفه دین قلم می‌زنند، به علت سلفی گرایی مفرط، و گفتمان متجدد غرب گرا به علت تقلید و اطاعت کورکورانه از غرب و اندیشمندان غربی، هر دو گفتمان جرأت عبور از خط قرمزهای خود ساخته را ندارند، و با رویکردی تقلیدی و غیر مجتهدانه، در جهت خلاف جریان فطری و ذاتی علم و دین، که مؤید و مبین هماهنگی و تعامل علم و دین در حوزه نظر و عمل است اظهار نظر می کنند، از منظر کتاب، سنت و عقل بدیهیاتی که اظهر من الشمس است، ليکن عناد و لجاجت و سلفی گری و غرب زدگی مفرط، مانع تصدیق و پذیرش حقیقت شده است.

کتاب «هماهنگی علم و دین: از منظر کتاب، سنت و عقل» اثر سید مختار موسوی در ۳۱۶ صفحه و با قیمت ۱۲۰۰۰۰تومان از سوی دارالکتب اسلامیه بازر نشر شده است.

از عنوان روی جلد کتاب و با موضوع پژوهش که عبارت است از «هماهنگی علم و دین از منظر کتاب، سنت و عقل»، که در حقیقت به دنبال معرفی کارکردهای مشترک علم و دین، و تعاملات علم و دین است، چنین استنباط می‌شود، که راقم این سطور از مخالفان جدی و سرسخت ادعای جدایی علم و دین و مخالف مقوله تعارض و جدال بین علم و دین است و بر خلاف آنچه اشاعه شده، واقعه رنسانس را جنگی بین علم و دین نمی‌داند.

بلکه براین باور است که آنچه منجر به تقابل برخی از دانشمندان اروپایی با برخی از اصحاب کلیسا شده، افراط گرایی اصحاب کلیسا و اشتهار آنها به خرافه‌گرایی و علم ستیزی علنی آنها بوده است. بدین ترتیب که اصحاب کلیسا مشتی خرافه و مطالب خارج از دین و مغایر با گفتمان دینی (حتی دین تحریف شده مسیحیت) را به نام اصل و متن و احکام دین به مردم اروپا ارائه می‌دادند، و برای حفظ موقعیت و صیانت از کرسی قدرت خود، با دستاوردهای علمی مقابله می‌کردند. بنابراین آنچه کلیسا در دست گرفته بود دین نبود. چرا که زبان دین و زبان علم زبان فطرت انسان است.

البته ظرافت‌های واقعه رنسانس برای خیلی از اصحاب علم قابل فهم و درک نبوده است و آنها همانطوری که شایعه شده، این واقعه را به علم و دین باور کرده که منجر به شکست دین شده است و صنعتی و علمی اروپا بعد از واقعه رنسانس را نیز، ناشی از عدم دخالت دین در عرصه اجتماع می‌دانند.

برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسی در کتاب علم و دین در جامعه آورده است: «بین علم و دین همواره برخوردی پایان‌ناپذیر وجود داشته است. برخوردی که جز در چند سال گذشته، به پیروزی علم انجامیده است. در نتیجه آنچه بعد از واقعه رنسانس رخ داده است، که به دوران طلایی و تجدید حیات و تولد جدید علم معروف شده، موجب دامن زدن به اختلافات قبلی و تبدیل آن اختلافات، به منازعات جدی میان علم و دین شده است؛ افراطی گری برخی از ارباب علم و مبتلا شدن جامعه علمی اروپا به بیماری علم زندگی سیانتیسم (Scientism) اعتقاد به اصالت دانش تجربی بوده منجر به مقابله با پدیده خداباوری و سرکوب زندگی دین مدارانه شد.

با این توضیحات کوتاه و مختصر، برای اهل فن و صاحبان خرد و اندیشه معلوم و مشخص است که، انگیزه اصلی مؤلف در تألیف کتاب حاضر، اعتراض به الگوگیری غلط و تقلید کورکورانه و غیر منطقی برخی از دانشمندان مسلمان از افراط گرایی و عملکرد برخی از دانشمندان غربی خداناباور و دین ستیز پس از واقعه رنسانس از جمله قرن بیستم و بیست و یکم است. یا به تعبیری این کتاب نقدی بر رویکرد برخی از مدعیان روشنفکری در حوزه دین و علم است، که ادعای روشنفکری دینی دارند، ولی شدت تقليد و غرب‌زدگی آنها موجب شده که از حیث نگاه خدا باورانه و معرفت‌شناسانه هستی شناسان به مقوله علم و دین، حتی از خیلی از دانشمندان غربی عقب افتاده‌تر هستند.

در این کتاب که با رویکرد و از نگاه گفتمان مجدد نو اندیش به مفهوم علم و دین و رابطه علم و دین پرداخته، قرار است به دو نوع گفتمان با سه نوع تفکری که به طریقی در تقابل با گفتمان مجدد نو اندیش عمل می‌کنند، و اصحاب آنها در زمینه دین پژوهشی و معرفت شناسی دینی و هستی شناسی و انسان شناسی و گاهأ فلسفه علم و فلسفه دین قلم می‌زنند، به علت سلفی گرایی مفرط، و گفتمان متجدد غرب گرا به علت تقلید و اطاعت کورکورانه از غرب و اندیشمندان غربی، هر دو گفتمان جرأت عبور از خط قرمزهای خود ساخته را ندارند، و با رویکردی تقلیدی و غیر مجتهدانه، در جهت خلاف جریان فطری و ذاتی علم و دین، که مؤید و مبین هماهنگی و تعامل علم و دین در حوزه نظر و عمل است اظهار نظر می کنند، از منظر کتاب، سنت و عقل بدیهیاتی که اظهر من الشمس است، ليکن عناد و لجاجت و سلفی گری و غرب زدگی مفرط، مانع تصدیق و پذیرش حقیقت شده است.

کتاب «هماهنگی علم و دین: از منظر کتاب، سنت و عقل» اثر سید مختار موسوی در ۳۱۶ صفحه و با قیمت ۱۲۰۰۰۰تومان از سوی دارالکتب اسلامیه بازر نشر شده است.

نظر شما

captcha