امروز سه شنبه 1403/03/29
Skip to main content
×

هشدار

اجزای کامپوننت را به یک آیتم منو اختصاص بدهید

 

مسئول کارگروه مدیریت: جناب دکتر مسلم باقری

رزومه:

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه شیراز
بخش: مديريت جهانگردی 

دانشکده: گردشگری و هتل داری
دکتری تخصصی:

رشته مديريت منابع انسانی
تهران (ايران)
سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ طراحی مدل برنامه ريزی استراتژيک سرمايه انسانی صنعت گردشگری کشور

مقالات چاپ شده در مجلات علمی: ۵۶ مقاله
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها: ۲۴ مقاله
کتاب های چاپ شده: ۲ کتاب

 

نظر شما

captcha